Regel de Muziek hier      Regel Text en Foto formaat60%80%100%120%140%

 

 

Nieuwsbrief April Mei Juni 2008

 

Onze naaischool in Kigali, Rwanda:

Onze naaischool en World Vision zijn een samenwerkingsverband aangegaan. WV plaatst mensen voor een opleiding op onze naaischool. Hiervoor krijgt de school een vast bedrag per jaar. Tevens verzorgt WV een warme maaltijd per dag voor haar eigen pupillen alsmede voor de onze. WV is een Christelijke organisatie voor humanitaire hulp, werkzaam in vele continenten en de laatste tijd ook veel in het nieuws geweest (Myanmar, China). Op deze manier ontvangt de school wat extra inkomsten. Wij willen verder onderzoeken of we verkoop van gemaakte kleding aan de school kunnen verbinden. De school draait goed. Wel hebben wij uw steun blijvend nodig om gediplomeerden te helpen een start te maken door hen een naaimachine te geven en een minikrediet. Al een aantal jaren hebben wij  in Holland gereviseerde naaimachines verscheept naar Rwanda. Wij worden echter voortdurend geconfronteerd met  problemen bij de invoer, waardoor wij veel onnodige onkosten maken. Daarom gaan wij onderzoeken of we toch niet beter de naaimachines in Rwanda zelf kunnen kopen. Hierdoor zouden wij tevens de economie van dit zoveel geplaagde land kunnen ondersteunen.  

Na lang oponthoud zijn 26 naaimachines momenteel in Rwanda aangekomen. Bij ons komende bezoek zullen wij ze weer feestelijk gaan overhandigen aan de gediplomeerden. Dit is altijd een blij hoogtepunt, waarbij de burgemeester en regeringsvertegenwoordigers aanwezig zijn. Voor het eerst hebben wij watervoorziening in de school. Ook zullen douches en toiletten worden ge´nstalleerd. Wij willen in de nabije toekomst ons lesprogramma aanpassen. Het is nodig ook studies te gaan invoegen als wetskennis, eenvoudige boekhouding, omgaan met geld etc. Dit is nodig om onze leerlingen beter toe te rusten voor een succesvolle start in de samenleving. 

 

 

Kinderen naar school: 

In deze nieuwsbrief vragen wij uw bijzondere aandacht voor dit project. Wij hebben ons verbonden om een groep van 64 kinderen en jongeren voor vier jaar naar school te laten gaan. Het gaat om kinderen met HIV/Aids of van ouders met HIV/Aids. Het unieke van dit project is dat deze kinderen niet in een weeshuis wonen maar gewoon in gezinnen. Dit is meestal familie, maar kunnen ook gastgezinnen zijn. School (geld, uniformen, boeken etc. etc.) vormt vaak het grootste kostenplaatje voor deze mensen die het toch al moeilijk hebben om een aantal extra monden te vullen. Twee jaar hebt u ons geweldig geholpen, waarvoor wij alle begunstigers hartelijk danken. Binnenkort zult u ook een verslag van dit project ontvangen als verantwoording voor de besteding van uw gelden. Wij vragen wederom uw steun als het derde schooljaar ingaat. In Rwanda loopt het schooljaar van januari tot eind oktober 2009. De totale kosten voor deze 64 kinderen,  38 kinderen voor het lager onderwijs en 26 jongeren die voortgezet onderwijs volgen, bedragen een kleine 10.000 Dollar. Ruim 6000 Euro. De volledige begroting vindt u onderaan deze brief.  

Project tomatenteelt: 

Wij zijn een kleinschalig project gestart om zaad uit Holland uit te testen op Rwandese bodem. Omdat Rwanda hoog gelegen is (the land of the thousand hills) is het klimaat en de grond zeer geschikt voor dit soort project . Twee oogsten per jaar zijn mogelijk. Op  innovatieve wijze worden nu tomaten gekweekt.  Na een eerste aanzet is dit project veel groter van opzet geworden. Nog even en dan staan we voor de eerste oogst. Zo'n veertig mensen hebben in dit project werk gevonden ! Dankzij uw steun kwam dit project van de grond en kan nu zelfstandig verder draaien. Geweldig ! In Rwanda is men van plan dit project nog verder uit te breiden,  

Reis naar Rwanda: 

Van 26 juni t/m 24 juli zal Marjan Gatete, de vrouw van onze voorzitter, tevens een van onze enthousiaste bestuursleden, met een groep jongeren naar Rwanda reizen. Drie jongens gaan voor het eerst. Zij verlangen ernaar een Derde Wereldland te ervaren en daarnaast ook een stuk praktische hulp te bieden door het doen van allerlei  klussen en inzet bij de genoemde tomatenoogst. Mogelijk zal deze ervaring hen ook een stuk (zendings) visie geven voor de toekomst.. Wij zullen onze projecten bezoeken en een begin maken met de organisatie van een conferentie, die we in het najaar zullen houden. Op 18 juli  zullen wij dan weer de uitreiking hebben van de naaimachines en de certificaten  aan de gediplomeerden. Ook blijven er altijd zaken op het vlak van co÷rdinatie en organisatie, die onze aandacht vragen.  

                                                                                                                              Martin Haring. secretarisis

 

                                            BUDGET FOR THE YEAR 2009

 a)   For Primary School 2009

 

School

Fees

Uniform

Note books

Pens

Shoes

Total

One

child

16,500 Frw

29.5 $

5.000 Frw

8,39 $

18pcsx100=

1800F=3.2 $

12pcsx50

=600=1.07 $

5000 Frw

8.39 $

28,900      Frw=

51.615

38

Children

627,000

Frw

190,000 Frw

68,400 Frw

22,800

190,000

Frw

28,900  x 38   =

1,098,200   Frw

= 1961.07 $

        b)   For Secondary School 2009 

 

School

Fees

Uniform

Note books

Pens

Mattress

Total

One Child

123.000Fr

w

219.6 $

10.000Frw

17.86 $

24 pcs x    150

Frw

= 3.6000Frw

= 6.43 $

12 pcs        x

50Frw =

600Frw=

1.07 $

1 pcs       x

9000Frw

=9000Frw

=16.07 $

147,861.53Frw=

246.7 $

26

Children

3,198,000

Frw

260.000

Frw

136,800 Frw

15,600 Frw

234,000

Frw

143100 x 26=

3,844,400 Frw =

6,865 $

Sub-Total

In Frw

Sub-Total

In US $

 

 

 

 

 

4,942,600 Frw=

 

8,826.07 $

 

Volunteers

Ĺ

Motivation

Miscellaneous

(Holiday Activities)

 

 

6 people    x

50,000  Frw

=     300,000

Frw

3 terms x 100,000 Frw   =

300,000 Frw

                                        600,000 Frw

                                         1,071.43 $

General Total

 

 

                                       

                                     5,542,600 Frw

 

                                         9,897.5 $

 Note: The year for our country is divided into 3 terms, this budget is for the whole year and will be divided into 3 parts term: term1, term2 and term3.
We have projected for four years whereby our beneficiaries will have reached a stage for self sustainability.
Fluctuating of a dollar on the international market does not affect much our local market, especially scholastic materials, that is why we are confident that the budget for the tear 2007-2010 will be similar, thus we are projecting it to be as above mentioned (See table above)

 

 

 

 

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
Postbank 6931133
Stg Geloof Hoop En Liefde
Poortland 53
1602 MC Enkhuizen
+31 228 316646

www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
WebLog http://Rwanda.punt.nl 
Teak Table
Webmaster www.DanielHuisman.com