<% Response.Buffer = False Response.Expires = -1000 %>NBRwJan-Maart2009

Nieuwsbrief April - Juni 2009        GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com   http://www.geloofhoopenliefderwanda.nl/Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

 

Geliefde Vrienden,

U krijgt de hartelijke groeten van alle vrijwilligers in Rwanda, en van ons thuisfront hier in Nederland.

Onze naaischool in Kigali, Rwanda:

Wij ervaren sinds enige tijd, dat de focus op onze naaischool is vervaagd door onze andere projecten. Dientengevolge blijkt ook de financiële hulp voor de school te stagneren. Daarom willen wij in deze nieuwsbrief de situatie van onze naaischool en met name die van gediplomeerden belichten.


 Klik hier en Google Earth laat je zien waar we zitten
Rwanda; Hoogte 1500 m Temp. 23°C
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda


Met de hulp van onze sponsors hebben wij in het verleden onze naaischool in Rwanda kunnen realiseren. Vanuit collecte-inkomsten en particuliere giften kunnen wij de school ook door de jaren goed laten draaien. Wij werden echter in het verleden geconfronteerd met het feit, dat mensen, die een stuk opleiding hadden voltooid en hun diploma behaald hadden, zonder verdere hulp niet in staat zouden zijn een start te maken. Het bleek dat een eigen naaimachine en een starterkrediet noodzakelijk waren. Omdat het uiteindelijke doel van de naaischool, mensen een vak te leren zodat ze in eigen inkomsten zouden kunnen voorzien, niet werd bereikt, besloten wij ons ook in te zetten om mensen verder te helpen om voor zichzelf te kunnen beginnen. Zo trachten wij in Nederland fondsen te werven. Wat betreft de naaimachines hebben wij steeds hulp van uw kant gekregen tot het laatste jaar, waarin we de noden van de naaischool wellicht te weinig hebben belicht. Nooit hebben wij van enige kant echter hulp gekregen om mensen een starterkrediet te kunnen geven.

Momenteel zitten wij met een jaarlijks groeiend aantal leerlingen. Dertig gediplomeerden wachten op dit moment op een naaimachine. Wij willen hen helpen in samenwerking met de Stichting Derde Wereld Werkplaats in Teteringen, die kwaliteitsgoederen reviseert voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Zij reviseren voor ons naaimachines en helpen ons ook bij de verzending naar Afrika.

Wij vragen concreet uw hulp voor deze 30 naaimachines.
Kosten: 30   x  € 75,-- =  € 2250, --·
Kosten vervoer en verscheping naar Afrika ca. € 1850,--
Hiernaast vragen wij de gediplomeerden te helpen met een starterkrediet voor:
Kosten: 30  x  $ 150,-- = $ 4.500,--
Wellicht kunt u ons ook helpen door ons te verwijzen naar een u bekende organisatie, instelling of stichting, die ons zou kunnen helpen met deze minikredieten.
Ook de naaischool zelf heeft regelmatig vervanging van onbruikbare naaimachines nodig, maar op dit moment vragen wij uw hulp voor de gediplomeerden.
Wij zien weer met vertrouwen uit naar uw hulp voor deze mensen in Rwanda.
Namens de St. Geloof, Hoop en Liefde

Martin Haring, secretaris;

De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: “Association Hope” opgericht in Rwanda. We helpen wezen, Aids-kinderen, jongelui en weduwen. Zie videobeelden op; www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
 

Bestuur Stichting Geloof Hoop En Liefde;
Peter Gatete, Frans Nijhof, Martin Haring, Marjan Gatete, Bas Roemers, Paul de Kloe.

 

Stichting Geloof Hoop En Liefde; Als stichting bieden wij geestelijke en materiële hulp aan de getraumatiseerde bevolking van Rwanda. D.m.v.: De Naaischool, Het Aids Project, De Kerk, Het Tomatenproject.

Stuur deze link vrij door naar anderen; http://nieuwsbrief.geloofhoopenliefderwanda.nl/

Vriendelijke groeten en hartelijk bedankt voor je gebeden en gaven.      God zegene je

"1 Corinthiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde."


Donaties / Sponsoring / Giften
Stichting Geloof Hoop En Liefde
Postbank 6931133

Stg Geloof Hoop En Liefde
Poortland 53
1602 MC Enkhuizen
+31 228 316646

 

Stichting Geloof, Hoop en Liefde is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf dit jaar kunnen alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI gebruikmaken van de fiscale voordelen met betrekking tot schenkingen, successie en aftrek van giften (inkomsten en vennootschapsbelasting). Voor Stichting Geloof, Hoop en Liefde en haar trouwe supporters is het dus van belang dat haar aanvraag is goedgekeurd. Algemeen Nut Beogende Instelling

 
 

WesternUnion.com


Wat doen wij?
Ons doel is de minderbedeelde mensen in Rwanda te helpen. Op het moment doen we dit met 3 projecten; 1) De Naaischool waar we jonge mensen een jaar lang opleiden in het mode vak, en als ze slagen krijgen ze een naaimachine mee om er direct mee te kunnen werken. 2) Het Aidskinderenproject waar we 64 kinderen helpen weer naar school te gaan. 3) Het groenteproject, waar we meehelpen met zaadjes uit Nederland voor het aanplanten van betere groente in Rwanda. Al deze projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers in Rwanda en zijn afhankelijk van uw sponseringGeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
 

Abonneren en Kontact::
Wil je deze nieuwsbrief elke 2 maanden per Email ontvangen? Stuur ons een Email.   GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
Als je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur me gerust een lege Email met "Niet Meer" in het onderwerp. Sorry voor het ongemak.

Doorsturen en Bewaren:

Stuur deze Nieuwsbrief, of deze link http://nieuwsbrief.geloofhoopenliefderwanda.nl/ vrij door aan anderen.
Klik Hier; Voeg deze site toe aan mijn favorieten websites lijst
Klik hier om deze site te bewaren

2 Talen;

Nieuwsbrief in Nederlands
Newsletter in English
 

Archief:
Zie vorige Nieuwsbrieven;
Nieuwsbrief April - Juni 2009
Nieuwsbrief Januari - Maart 2009
Nieuwsbrief Juli - December 2008
Nieuwsbrief April - Juni 2008
Nieuwsbrief Januari - Maart 2008
Nieuwsbrief Oktober 1995
Nieuwsbrief Januari 1995
 

Klik hier om naar de Website te gaan

Muziek en Zoom;
Regel de Muziek hier     
Regel Tekst en Foto formaat60%80%100%120%140%
Zoom Tekst met toetsen; Ctrl= of Ctrl-

Klik Actualiseren als de foto's niet open gaan.
http://nieuwsbrief.geloofhoopenliefderwanda.nl/
GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
© Stichting Geloof Hoop En Liefde http://www.geloofhoopenliefderwanda.nl/
Web design; DanielHuisman.com

HoldMouseOverForAutomaticScroll