Regel de Muziek hier      Regel Text en Foto formaat60%80%100%120%140%

 

 

Nieuwsbrief maart 2008

 

Deze nieuwsbrief luidt een nieuw seizoen in, waarin wij ons meer via onze website willen profileren. Daarom willen wij deze nieuwsbrief gebruiken om u te laten zien wat wij in Rwanda doen.

Onze stichting is in het leven geroepen als reactie van onze voorzitter, Peter Gatete, een geboren Rwandees, op de genocide in Rwanda van 1994, waarbij ca. een miljoen Tutsi's werden vermoord. Wij zijn een christelijke stichting en Gods Woord zegt dat zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is omzien naar weduwen en wezen in hun druk. Het moge duidelijk zijn dat Rwan-da als gevolg van deze genocide te maken heeft met talloze weduwen en wezen. De bewogenheid in het hart van Peter voor deze mensen leidde tot de oprichting van de stichting.

 

Ons doel is zowel geestelijke als materiŽle steun te bieden aan deze oorlogsslachtoffers. Wij steunen de evangelische kerk in Rwanda met het organiseren van conferenties voor voorgangers in Rwanda teneinde hen toe te rusten. Voorts is ook een plan neergelegd bij de Rwandeese regering om de geestelijke traumahulp, Rwanda is een bijna totaal getraumatiseerd land door de genocide, te laten verlopen juist via deze voorgangers, omdat zij het dichtst bij de mensen staan. Via de voorgangers (90% van de bevolking bezoekt een kerk of gemeente) worden de mensen bereikt. Bovendien genieten zij het vertrouwen van de mensen.

MateriŽle steun hebben wij in de loop der jaren geboden middels verschillende projecten:

       Naaicursussen voor weduwen en wezen.

       Een coŲperatie voor de verkoop van groenten, welke tot dit moment zelfstandig functioneert.

       Het opzetten van minihandeltjes voor jonge mensen.

       Onderwijsprojecten, waarbij werd voorzien in schoolgelden, verplichte uniformen, boeken en materialen.

       Een kappersopleiding.

Het project van naaicursussen is indertijd uitgegroeid tot iets groots; er ontstond een naaischool.

       Voor de naaischool hebben wij een project georganiseerd om de school te kunnen onderbrengen in eigen gebouwen.

       Vanwege een goedkopere locatie voor onze school buiten Kigali, hadden wij een minibus nodig om onze leerlingen te kunnen transporteren naar de school. Ook hiervoor hadden wij een klein project.

 

De naaischool is een stuk structurele hulp geworden en wij hebben ons garant gesteld om de kosten voor onderhoud en functioneren van de school op ons te nemen. De school draait nu goed met jaarlijks meer dan dertig leerlingen, die opgeleid worden voor een officieel staatserkend diploma. In de loop van de jaren werd ons ook duidelijk dat gediplomeerden van onze school geholpen moesten worden om een start te maken. Zo willen wij elke gediplomeerde in ieder geval een naaimachine geven en zo mogelijk ook een minikrediet als startkapitaal. Dit lukt niet volledig. Wij zijn in contact met de ďDerde Wereld WerkplaatsĒ in Breda, die oude trapnaaimachines reviseert. Jaarlijks betrekken wij van hen naaimachines voor de gediplomeerden, alsmede voor onze naaischool zelf. Ook helpen zij ons met de verscheping van de machines naar Afrika. De 40MM, die jaarlijks een wandeling voor ontwikkeling organiseert, helpt ons weer door te delen in de kosten van verscheping.

Onze huidige projecten:

       De naaischool en het voorthelpen van de gediplomeerden.

       Een agrarisch project: Een project van innovatieve tomatenteelt.

       Een project om kinderen met aids of (wees)kinderen van ouders met aids de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan. Wij hebben ons voor vier jaar hieraan verbonden en hebben 64 kinderen en jongeren een kans gegeven op (verder) onderwijs. Dit project is een onderdeel van een breed project van geestelijke en materiŽle zorg aan mensen met aids, waarvan wij dus een onderdeel voor onze rekening hebben genomen.

Twee mededelingen:

       Onze stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). Dit betekent dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.

       De opbrengst van de jaarcollecte in Enkhuizen, onze vestigingsplaats, was een nieuw record: Euro 3.231,13

Martin Haring, secretaris

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
Postbank 6931133
Stg Geloof Hoop En Liefde
Poortland 53
1602 MC Enkhuizen
+31 228 316646

www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
WebLog http://Rwanda.punt.nl 
Teak Table
Webmaster www.DanielHuisman.com

HoldMouseOverForAutomaticScroll