<% Response.Buffer = False Response.Expires = -1000 %> NBRwJuli-Dec2009

Nieuwsbrief Juli - December 2009        GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com   http://www.geloofhoopenliefderwanda.nl/Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

 

Geliefde Vrienden,

U krijgt de hartelijke groeten van alle vrijwilligers in Rwanda, en van ons thuisfront hier in Nederland.

In 1994 was er in Rwanda een grote genocide, de Hutu’s slachtten massaal Tutsi’s af. Het geschatte aantal slachtoffers lag tussen de 800.000 en 1.000.000. Hoewel deze genocide inmiddels vijftien jaar geleden plaatsvond, zijn de gevolgen ervan nog dagelijks zichtbaar. Families zijn verscheurd en de oorlogswezen zijn inmiddels jongeren en jong-volwassenen.

Onze stichting ‘Geloof, hoop en liefde’ heeft zich jarenlang voor hen ingezet en is hier nog steeds actief mee bezig. De stichting heeft een naaischool opgericht en een project opgezet voor scholing van kinderen met Aids. Daarnaast hebben wij in de afgelopen jaren verschillende projecten opgezet. Wij menen dat het nu tijd is voor een nieuw project, met een nieuwe doelgroep.


 Klik hier en Google Earth laat je zien waar we zitten
Rwanda; Hoogte 1500 m Temp. 23°C
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda

Het nieuwe project

Al voor de genocide kende het land grote armoede, veroorzaakt door de lage scholingsgraad en de hoge werkloosheid. De genocide heeft tot verdere armoede geleid. Sommige families hebben hierdoor hun kinderen moeten afstaan omdat er niet genoeg geld was om voor ze te zorgen. Andere kinderen zijn in de oorlog hun familie verloren. Deze kinderen zijn op straat beland. De stichting wil zich in gaan zetten voor deze kinderen. 

Om met dit project het gewenste doel te bereiken willen wij de samenleving bij de huidige toestand van de straatkinderen betrekken. Wij willen hen bewust maken van hun rol in de verbetering van de situatie. Dit houdt in dat wij een beroep doen op kerken, de overheid, en indien mogelijk op de familie van het desbetreffende kind.


De straatkinderen op bezoek in ons gebouw


Inhoud van het project

Voor tien jongens willen wij een onderkomen gaan opzetten. Wij zullen zorg dragen voor de kinderen met betrekking tot voeding, kleding, een slaapplaats,  raad en advies in persoonlijke problematiek en onderwijs.

Wij willen als tussenpersoon fungeren voor kinderen die wél familie hebben en hen, waar mogelijk, te herenigen met hun familie. De familie dient opgespoord  te worden, en er moet onderzoek gedaan worden naar hun levensomstandigheden. Na de hereniging zal de stichting hen blijven volgen om eventuele problemen op te lossen.

 


Pastor Faustin, Joyce and Peter op bezoek bij de straat kinderen

Het moge duidelijk zijn dat dit project volledig afhankelijk is van binnenkomende giften vanuit Rwanda en Nederland. Dit project vraagt om professionele inzet. Hierbij wordt de stichting ondersteund door de Evangelische Gemeente in Rwanda en hun voorganger Faustin Munyaneza. In samenwerking met hem zal een bestuur aangesteld worden, dat onder andere zorg zal dragen voor verslag over de voortgang van het project naar sponsors.

Het is een grote uitdaging om op een goede manier om te gaan met straatkinderen. Het is een langdurig proces. Vaak moeten ze volledig worden geresocialiseerd, hun vertrouwen dient gewonnen te worden en ze zullen moeten leren omgaan met gezag. Hun opvang en begeleiding moet van hoogwaardig niveau zijn, om te voorkomen dat ze terugkeren naar de straat. Daarom willen wij investeren in een toekomst voor deze kinderen en vragen wij om uw hulp.


Zo leven de straat kinderen op straat


Straatkinderen krijgen wat te eten in ons gebouw

Bijgesloten treft u een begroting aan voor de afzonderlijke onderdelen van het project. In tijden van recessie is het moeilijk om fondsen te werven. Toch vragen wij u vrijmoedig om steun voor hen die helemaal niets hebben.

De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: “Association Hope” opgericht in Rwanda. We helpen wezen, Aids-kinderen, jongelui en weduwen. Zie videobeelden op; www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
 

Bestuur Stichting Geloof Hoop En Liefde;
Peter Gatete, Frans Nijhof, Martin Haring, Marjan Gatete, Bas Roemers, Paul de Kloe.

 

Stichting Geloof Hoop En Liefde; Als stichting bieden wij geestelijke en materiële hulp aan de getraumatiseerde bevolking van Rwanda. D.m.v.: De Naaischool, Het Aids Project, De Kerk, Het Tomatenproject.

Stuur deze link vrij door naar anderen; http://nieuwsbrief.geloofhoopenliefderwanda.nl/

Gezegende Kerst toegewenst en een Gelukkig Nieuw Jaar 2010

Vriendelijke groeten en hartelijk bedankt voor je gebeden en gaven.      God zegene je

"1 Corinthiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde."


Donaties / Sponsoring / Giften
Stichting Geloof Hoop En Liefde
Postbank 6931133

Stg Geloof Hoop En Liefde
Poortland 53
1602 MC Enkhuizen
+31 228 316646

 

Stichting Geloof, Hoop en Liefde is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf dit jaar kunnen alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI gebruikmaken van de fiscale voordelen met betrekking tot schenkingen, successie en aftrek van giften (inkomsten en vennootschapsbelasting). Voor Stichting Geloof, Hoop en Liefde en haar trouwe supporters is het dus van belang dat haar aanvraag is goedgekeurd. Algemeen Nut Beogende Instelling

 
 

                                           Financial Budget Proposal – Abana Bizuba – Project 2010

a). Care home/hostel

No.

Particulars

Period

Unit Cost

Total (Rwandan Franc)

Total (Dollars)

Total (Euro’s)

1.

House rent

12 months

150.000 Frw.

1.800.000 Frw.

$ 3.302,75

€ 2213,94

2.

Food (3 meals)

12 months

151.111 Frw.

1813.332 Frw.

$ 3.327,12

€ 2230,27

3.

Bedding

5 year

99.456 Frw.

1095.000 Frw.

$ 2.009,17

€ 1346,81

4.

Clothings (10 children)

12 months

30.000 Frw.

300.000 Frw.

$ 550,46

€ 368,99

5.

Scholastic materials for school fees beneficiaries

An academic year

150.00 Frw.

1500.000 Frw.

$ 2.752,29

€ 1844,95

6.

Refreshment and outings (fun time)

3 months

153.600 Frw.

450.800 Frw.

$ 825,16

€ 553,13

7.

Audio (TV, DVD-player, Radio)

 

-

230.000 Frw.

$ 422,02

€ 282,89

8.

Salary for caretaker

12 months

90.000 Frw.

1080.000 Frw.

$ 1.981,65

€ 1328,36

9.

Equipment for living (seats, fridge, tables, cupboards utensils, saucepans, curtains, art and crafts etc.)

 

-

1082.200 Frw.

$ 1985,69

€ 1331,07

10.

Kitchen (charcoal and stoves)

12 months

29.000 Frw.

348.000 Frw.

$ 638,53

€ 428,03

11.

Toiletries and laundry

12 months

46.539 Frw.

556.300 Frw.

$ 1.020,73

€ 684,23

12.

Medical care

12 months

 

135.000 Frw.

$ 247,71

€ 166,05

13.

Miscellaneous (any other business)

12 months

 

535.575 Frw.

$ 982,72

€ 658,75

 

Sub Total (a) Rwfr.

 

 

10.926.207 Frw.

 

 

 

Sub Total (a) USD

 

 

 

$ 20048,09

 

 

Sub Total (a) EUR

 

 

 

 

€ 13438,86

 

General Total (a + b)

10.926.207 + 2.776.285

 

13.702.492 Frw.

$ 25,142,19

€ 16853,55

               

 

b). Repatriation and Reunification

No.

Particulars

Quantity

Unit Cost

Total (Rwandan Francs)

Total (Dollars)

Total (Euro’s)

1.

Transport for repatriating and unifying beneficiaries

52 weeks

14.400 Frw.

748,800 Frw.

$ 1.373,95

€ 921,00

2.

Communication for 6 people 5.000 Frw. per month.

12 months

30.000 Frw.

360,000 Frw.

$ 660,55

€ 448,82

3.

Internet

12 months

13.000 Frw.

156,000 Frw.

$ 286,24

€ 191,88

4.

Refreshment

12 months

19.200 Frw.

230,400 Frw.

$ 422,75

€ 283,38

5.

Scholarship for 5 children

An academic year

192.000 Frw.

960,000 Frw.

$ 1.761,47

€ 1180,77

6.

Materials for beneficiaries (uniform, shoes, books and pencils)

An academic year

27.200 Frw.

136,000 Frw.

$ 249,54

€ 167,27

7.

Initial capital to start new life

12 months

185,085 Frw.

185,085 Frw.

$ 339,61

€ 227,65

 

Sub Total (b) Frw.

 

 

2.776.285 Frw.

 

 

 

Sub Total (b) USD

 

 

 

$  5.094,04

 

 

Sub Total (b) EUR

 

 

 

 

€ 3414,69

 

 

WesternUnion.com


Wat doen wij?
Ons doel is de minderbedeelde mensen in Rwanda te helpen. Op het moment doen we dit met 3 projecten; 1) De Naaischool waar we jonge mensen een jaar lang opleiden in het mode vak, en als ze slagen krijgen ze een naaimachine mee om er direct mee te kunnen werken. 2) Het Aidskinderenproject waar we 64 kinderen helpen weer naar school te gaan. 3) Het groenteproject, waar we meehelpen met zaadjes uit Nederland voor het aanplanten van betere groente in Rwanda. Al deze projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers in Rwanda en zijn afhankelijk van uw sponseringGeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
 

Abonneren en Kontact::
Wil je deze nieuwsbrief elke 2 maanden per Email ontvangen? Stuur ons een Email.   GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
Als je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur me gerust een lege Email met "Niet Meer" in het onderwerp. Sorry voor het ongemak.

Doorsturen en Bewaren:

Stuur deze Nieuwsbrief, of deze link http://nieuwsbrief.geloofhoopenliefderwanda.nl/ vrij door aan anderen.
Klik Hier; Voeg deze site toe aan mijn favorieten websites lijst
Klik hier om deze site te bewaren

2 Talen;

Nieuwsbrief in Nederlands
Newsletter in English
 

Archief:
Zie vorige Nieuwsbrieven;
Nieuwsbrief Juli - Dec 2009
Nieuwsbrief April - Juni 2009
Nieuwsbrief Januari - Maart 2009
Nieuwsbrief Juli - December 2008
Nieuwsbrief April - Juni 2008
Nieuwsbrief Januari - Maart 2008
Nieuwsbrief Oktober 1995
Nieuwsbrief Januari 1995
 

Klik hier om naar de Website te gaan

Muziek en Zoom;
Regel de Muziek hier     
Regel Tekst en Foto formaat60%80%100%120%140%
Zoom Tekst met toetsen; Ctrl= of Ctrl-

Klik Actualiseren als de foto's niet open gaan.
http://nieuwsbrief.geloofhoopenliefderwanda.nl/
GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
© Stichting Geloof Hoop En Liefde http://www.geloofhoopenliefderwanda.nl/
Web design; DanielHuisman.com

HoldMouseOverForAutomaticScroll